Игри

Информация за страница Балансиране

   Процесът по балансиране на пазарът на енергия е вече в ход, като началната дата на навлизането му е 1-ви юни 2014-та. Почти две години изминаха от това несъмнено важно за потребителите събитие, но основното за тях са евентуалните ползи, които биха могли да извлекат. В тази връзка е важно да се акцентира върху основните и ключови аспекти, защото те няма как да са познати на всички и в частност на онези хора, които поради една или друга причина не са в състояние да получат достъп до ценната информация. Цената на фактурата за първи път се видя на отделен и нов ред един месец след въвеждането на промените или с други думи – на 1-ви юли 2014-та. Също така, пак от този месец, във фактурите се съдържат два допълнителни нови реда, чиято основна функция е да ни представя разходите, свързани със споменатия вече баланс на пазара за енергия. И двата реда вече си имат и съответните наименования.

    Балансиране на електроенергийната система и снабдяване и разпределение са двата нови реда, като и двата процеса имат пряка връзка с енергийния баланс. До настоящия момент тези разходи се изплащаха от потребителите не по съответния установен нов начин, а посредством получаването на достъп до цената, която се дължи на ЕСО. Освен това стойността на разходите не беше посочвана на нови редове във фактурата, както е предвидено да се направи. Това са първите няколко важни аспекта, но има още редица други, чието значение е не по-малко важно и ключово. Цената за балансирания енергиен пазар е мярка, въвеждането на която не става току-така, а представлява дълъг и сложен процес. В крайна сметка се стига до гласуването на нейното въвеждане, така че и потребителите да бъдат в значителна степен по-улеснени. Крайните снабдители също имат преки задължения към потребителите на енергия, които произтичат именно от въвеждането на новите редове във фактурите. Те трябва да прогнозират ежедневното и почасово потребление на енергия, а след това е редно въпросните предсказания да постъпят в централата на ЕСО. Съвсем естествено е да се получават разминавания, а разликите на свой ред е нужно да формира дебаланс в системата, подлежащ на контрол.

     Разходите за балансиране трябва да бъдат заплатени на ЕСО от всички онези енергийни потребители като част от цената. Става дума за потребителите, които ползват някои от снабдителите на енергия. Ограничителната мярка на баланса е едно от нещата, за които всички клиенти трябва да бъдат навременно информирани. В тази връзка и ЧЕЗ направи съответното изявление, в което става дума за взетото от ДКЕВР решение. Ограничителната мярка е за онези разходи на балансиране, които дружествата на ЧЕЗ имат правото да включат като част от крайната цел на клиентите си. Това е в общи линии основното, което касае балансирания пазар на енергия, но всеки, който би желал евентуално да научи повече, може да посещава сайтовете на разпределителните дружества и от там да почерпи необходимите факти и данни. Спорно е как се приемат мерките за баланса и кое надделява повече – положителната или отрицателната нагласа сред хората.

eXTReMe Tracker